آگهی نامه و کتابچه | بامداد

یکی از فعالیت های کانون تبلیغاتی بامداد در راستای اهداف مشتریان بابت بیشتر دیده شدن و تبلیغات کار آمد چاپ و نشر آگهی نامه و کتابچه می باشد، اگهی نامه پیک جم بصورت دو هفته نامه از سال ۱۳۹۲ بصورت مداوم تنها در شهرستان جم در حال چاپ و توزیع می باشد که تا کنون در به ثمر رساندن این مهم موفق بوده است.

 

کتابچه فرهنگی تبلیغاتی بامداد جهت نوروز ۱۳۹۲ ویژه شهرستان جم در قطع وزیری در ۱۸۶ صفخه شامل آگهی های تبلیغاتی و معرفی منطقه و مشاهیر چاپ و در عسلویه، جم، کنگان، دیر و … توزیع گردید و مورد استقبال قرار گرفت.