چاپ | بامداد

چاپ

از دیرباز نقش و نگاره ها راهنمایی برای نسل بشر بودند تا اینکه در دوران معاصر، عصر چاپ توانست گذرگاه زمانِ رو به آینده را سرعت بخشیده و امید بخش فرداهایی روشنتر برای این نسل از بشر امروزی باشد. در اینباره کانون آگهی و تبلیغاتی بامداد یکی از فعالیت های عمده خود را در زمینه چاپ انواع  فلکس،بنر و استیکر با کیفیت ممتاز قرار داده است و آمادگی خود را جهت همکاری با شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی اعلام میدارد.